Преподавател: Симона Антова

Заниманията  се провеждат един път седмично – в  петък. 

Месечната такса е 25 лв. за 4 посещения.

При 2 или по- малко посещения се заплаща половин такса.

тел. за контакт 0889 12 20 24