Международен ден на детето

     На 01.06.2021 г./вторник/ от 10:30 часа,  ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина отбеляза Международния ден на детето с много забавни игри и песни.
   По предложения на учителите по групи и комисията за поощряване на деца, педагогически и непедагогически персонал,  Елена Ножарова – диркторът на детското заведение, награди деца от подготвителните групи за значими индивидуални постижения в областта на изобразителното изкуство, художествено – творческата дейност, музиката и др. за учебната 2020/2021 година, а Латина Цветанова връчи грамоти на малките гимнастички от детската градина.
     Честит празник, малки и големи деца!