ВАЖНО!!!

2021- 2022 учебна година

Уважаеми родители,

очакваме децата на 15.09.2021 год.    

      Моля,  родителите на новопостъпилите деца да представят  в понеделник и вторник, всички необходими документи и изследвания за да може мед.фелдшер да прегледа дали всичко е наред, с цел да не става натрупване при сутрешния прием на децата.
       За децата, които посещават детската градина, родителите трябва да представят резултат от паразитологично изследване, актуална лично – здравна профилактична карта и бележка, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни. По възможност да бъдат предоставени преди 15.09.2021 г.
      Във връзка с  обявената извънредна епидемична обстановка, от 15.09.21 г. до 31.10.2021 год., децата ще се приемат по утвърден график.  
      Приемът ще се осъществява от 07:00 ч. до 09:00 ч., при спазване на графика.
      Вземането на децата е от 15:50 ч. до 17:30 ч., също по установения график.
      Моля, децата да носят пликчета за обувките си.
    Моля, който от Вас има възможност да изтегли и попълни предварително информирано съгласие, че е съгласен  детето му да посещава детското заведение в условията на извънредна епидемична обстановка.
       Транспорта стартира от 15.09.2021 г.
       Очакваме Ви!

График за примане и изпращане  на деца в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в условията на извънредна епидемична обстановка.
      
Заповед на директора на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина
     
Разпределение на персонала по групи и звена за учебната 2021/2022 година.

График за работа на персонала на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“     
     
Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини

            
           График на автобусите  за  превоз на децата от ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина за  новата 2021/2022 учебна година, по направленияи часове.