Дарение

Симба тойс България ЕООД

ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ получи дарение играчки от фирма
Симба тойс България ЕООД.
Благодарим!