Карантина

Преустановяване приема на деца от детска ясла

Уважаеми родители,
Считано от 28.01.2022 г. до 03.02.2022 г. вкл., Детска ясла се поставя под карантина поради заболяване от COVID – 19  на персонал от групата, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, заповед на Кмета на Обищина Горна Малина и заповед на Директора на детското заведение.