Важно!!!

                                                                  Уважаеми родители, 

уведомяваме Ви, че за периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. децата ще се приемат в основната сграда в три сборни групи, както следва:

  • Детска ясла;
  • Първа, Втора А и Втора Б група, филиал Априлово и филиал Долно Камарци;
  • Подготвителна група 5 годишни и подготвителна група 6 група;

За периода от 01.07.2022 г. до 14.09.2022 г., децата ще се приемат в основната сграда в две сборни групи, както следва:

  • Детска ясла,Първа група и Втора А група;
  • Втора Б група, Подготвителна група 5 и 6 годишни, филиал Априлово и филиал Долно Камарци;

Заявили присъствие през летния период:

м.юни – Детска Ясла -22 деца; Първа група – 23 деца; Втора А група -15 деца; Втора Б група – 18 деца; Подготвителна група 5 годишни – 29 деца;Подготвителна група 6 годишни – 15 деца;Филиал Априлово – 3 деца, филиал Долно Камарци – 1 дете;          

м.юли – Детска Ясла -14 деца; Първа група – 22 деца; Втора А група -12 деца; Втора Б група – 18 деца; Подготвителна група 5 годишни – 17 деца;Подготвителна група 6 годишни – 9 деца;Филиал Априлово – 3 деца, филиал Долно Камарци – 1 дете;   

м.август – Детска Ясла -17 деца; Първа група – 21 деца; Втора А група -9 деца; Втора Б група – 15 деца; Подготвителна група 5 годишни – 12 деца;Подготвителна група 6 годишни – 7 деца;Филиал Априлово – 3 деца, филиал Долно Камарци – 1 дете;        

м.септември / до 14.09.22 г./  – Детска Ясла -18 деца; Първа група – 9 деца; Втора А група -6 деца; Втора Б група – 15 деца; Подготвителна група 5 годишни – 15 деца;Филиал Априлово – 3 деца, филиал Долно Камарци – 1 дете;