Випуск 2022 г.

    На 27.05.2021 год. /петък/ от 10:30 ч. в двора на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина се проведе празник по случай изпращането на подготвителна група 6 годишни – випуск 2022 г.
    Празникът премина с много танци, песни и стихчета, след което Иван Стефанов връчи Ключа на знанието на децата от подготвителна група 5 годишни с пожелание да бъдат ученолюбиви, упорити и много любознателни.
   Накрая директорът на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина – госпожа Елена Ножарова поздрави бъдещите първокласници.