Прием II, III и IV възрастови групи – м.май 2022 г.

Списък на класираните постъпили заявления за прием на деца в задължително предучилищно образование – II, III и IV възрастови групи за учебната 2022/2023 година