Прием яслена и I възрастови групи – м.май- юни 2022 г.

Списък на класираните постъпили заявления за прием на деца в яслена и I възрастови групи за учебната 2022/2023 година

ПМС №219/05.10.2017 г. Наредба за финасиране на институциите в предучилищното и училищното образование