Прием м.ноември 2022 г.

                                                               Уважаеми родители,

на основание Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина, предстои прием на деца в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – м. ноември 2022 г. От лятната кампания останаха неприетите 6 деца от  яслена възраст.

Свободните места по възрастови групи са както следва:

Първа възрастова група – 3 места;

Подготвителна А група 5 годишни – 6 места;

Подготвителна Б група 5 годишни – 5 места;

филиал с. Априлово – 3 места;

филиал с. Долно Камарци – 19 места;

Има възможност три от неприетите деца от лятната кампания да бъдат записани в първа група, родени първо полугодие на 2020 г. Ако родителите на тези три деца, от лятната кампания, са съгласни да постъпят в първа група, да се обадят в канцеларията на детската градина. В яслената група няма свободни места и  няма да има нов прием през месец ноември.