Класиране м.ноември 2022 г.

Списък на класираните постъпили заявления за прием на деца в ДГ“Вяра, Надежда, Любов“, м.ноември 2022 година