Важно!

                          Уважаеми родители,

във връзка със заповед № РД -01-45 /18.01.2023 г. на РЗИ Софийска област, грипна ваканция за детските градини и детските ясли не се обявява. Децата могат да отсъстват по преценка на родителите за периода на грипната ваканция /от 20.01.23 г. до 27.01.23 г. / и между срочна ваканция на учениците /от 01.02.23 г. до 05.02.23 г. / с подаване на уведомление, като отсъствията ще се извиняват служебно.

e_18_1_2023_rd_01_45_zapoved_za_grip_2023_s_reshenie_na_oblasten_schab