Важно!

Уважаеми родители,

за периода от 10.02.2023 г. до 17.02.2023 г., вкл. ,   деца посещаващи детска ясла  ще  бъдат приемани в първа група с персонал:

Албена Колева –Димитрова – учител, детска градина;

Емилия Петрова – медицинска сестра;

Цветанка Илиева – помощник възпитател;

Ганка Димитрова – помощник възпитател;