Тренинг „Интернет и децата“

     На 23.03.2023 г. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ организира тренинг на тема „Интернет и децата“, в който взеха участие  психолога на Център за социална рехабилитация и интеграция „Свети Йоан Рилски, с. Горна Малина – Михаела Байкушева, психолога на детското заведение Катя Томова, педагогическия и медицински персонал,  както и родители от всички групи.

     Бяха представени и дискутирани обобщените резултати от проведената анкета през 2022 година  на тема „Ползват ли децата интернет  и  технологиите  и колко време се задържат пред тях?“.

       Участниците в тренинга  разискваха и разиграха няколко казуса по темата.

     След обсъждането на казусите всички участници бяха единодушни, че използването на интернет и технологиите са необходими за развитието на децата, но съобразно възрастовите им особености, трябва да бъде контролирано съдържанието и времето прекарано в интернет.