„Сцената е ваша“

На 24.03.2023 год. /петък/, във връзка с плана за взаимодействие с родители на първа група, родителите влизайки в ролята на актьори, подготвиха и представиха пред своите деца театрално представление „Дядовата ръкавичка“.