„Назад във времето“

На 02.05.2023 г. от 18:30 ч. в ЦСРИ „Свети Йоан Рилски“, с. Горна Малина, във  връзка с плана за взаимодействие с родители,  децата от подготвителна група 6 годишни, заедно със своите учителите Спаска Иванова и Цветанка Маламова, представиха концерт – спектакъл „Назад във времето“. 

Благодарим на всички родители за отзивчивостта!

Специална  благодарност на родителите, взели участие в концерт – спектакъла:

– Спартак Боянов- озвучител;

– Методи Бояджиев – в ролята на хан Аспарух;

„Назад във времето“ -1ч. – YouTube

„Назад във времето“ – 2ч. – YouTube

„Назад във времето“ – 3ч. – YouTube

„Назад във времето“ – 4ч. – YouTube

„Назад във времето “ – 5 ч. – YouTube

„Назад във времето“ – 6 ч. – YouTube

„Назад във времето“ -7 ч. – YouTube

„Назад във времето“ -8ч. – YouTube

„Назад във времето“ – 9 ч. – YouTube