Випуск 2023 г.

На 30.05.2023 год. / вторник/  ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ организира празник по случай изпращането на подготвителна група 6 годишни – випуск 2023 г. Той се проведе в двора на детското заведение от 10:00 ч.

Децата поздравиха всички присъстващи с песните „Приятелство“, „Тайно желание“, Внучка хитруша“, „Леле, свашке“, „Песен за българката“ и „Родина“, след което Мартин Дончев, Полина Делчева и Боряна Борисова връчиха Ключа на знанието на децата от подготвителни А и Б групи 5 годишни с пожелание да бъдат ученолюбиви и много любознателни.

Накрая директора на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ поздрави бъдещите първокласници и им връчи удостоверения за училищна готовност.

Госпожа Елена Ножарова награди и част от педагогическия персонал на детското заведение за постигнати високи резултати в учебно – възпитателната работа с децата през учебната 2022 /2023 година.

„Приятелство“ – YouTube

„Тайно желание“ – YouTube

„Родина“ – YouTube

„Леле, свашке“ – 30.05.2023 г. – YouTube