Международен ден на детето

      На 01.06.2021 г./четвъртък/ от 10:00 часа,  ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина отбеляза Международния ден на детето с много забавни игри и песни.
      По предложения на учителите по групи и комисията за поощряване на деца, педагогически и непедагогически персонал,  Елена Ножарова – директора на детското заведение, награди деца от подготвителните групи за значими индивидуални постижения в областта на изобразителното изкуство, художествено – творческата дейност, музиката и др. за учебната 2022/2023 година.
      Честит празник, мили деца!