Прием II, III и IV възрастови групи – м.май 2023 г.

Списък на класираните постъпили заявления за прием на деца в задължително предучилищно образование – II  възрастова група за учебната 2023 /2024 г. – прием м. май 2023 г.

klasirane – m.05.23