Международен ден на толератността

На 16. 11.2023 г. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ отбеляза Международния ден на толерантността по групи.