Класиране м.ноември 2023 г.

Списък на класираните постъпили заявления за прием на деца в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – м. ноември 2023 г.