„Пролетна магия“

    Във връзка с  плана за взаимодействие с  родители  и плана за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, родители от подготвителна Б група 6 годишни се отзоваха на инициативата „Пролетна магия“ и облагородиха градинката пред детската ясла.

   Благодарим на всички взели участие!