Звание „Почетен гражданин на Община Горна Малина“

През месец март 2024 год.,  Общински съвет Горна Малина, с решения № 80 и 81  удостои със званието  „Почетен гражданин на Община Горна Малина“ г-жа Елена Ножарова  за особени заслуги за предучилищното образование и възпитание на децата от  ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и принос за имиджа на общинското детско заведение в Софийска област и  страната и  г-н Нако Наков за особени заслуги за качественото образование на подрастващите от община Горна Малина и принос за имиджа на  СУ“ Христо Ботев“ в Софийска област и  страната.

На 14.06.2024 год. от 10:00 часа в зала № 1 на Общинска администрация Горна Малина, на официална церемония председателят на Общински съвет  инж. Николай Стоилов  връчи удостоверенията  „Почетен гражданин на Община Горна Малина“, а кметът на Община Горна Малина  инж. Ангел Жиланов –   грамоти и плакети  на  г-жа Елена Ножарова и г-н Нако Наков.