Детското заведение се посещава от 206  деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст.
В основната сграда децата са разделени  в 6 групи на възрастов принцип:

  • до 3 години – Детска ясла – 31 деца;
  • 3 години – Първа  група – 33 деца;
  • 4 години – Втора  група  – 28 деца;
  • 5 години – Подготвителна  група   – 31 деца;
  • 6 години – Подготвителна А  група   – 22 деца;
  • 6 години – Подготвителна Б група  – 25 деца;

През септември 2009 година  към детското заведение се присъединяват :

  • филиал с. Априлово – една смесена група – 26 деца:

                            подготвителна група 5 годишни – 10 деца;
                            подготвителна група 4 годишни – 7 деца;
                            до 3 години – 9 деца;

  • филиал с. Долно Камарци – една смесена група – 10 деца;

                           подготвителна група 6 годишни – 1 деца;
                           подготвителна група 5 годишни – 2 деца;
                           подготвителна група 4 годишни –  1 дете;
                           до 3 години – 5 деца;