Трета група

Възраст- Подготвителна група 5 годишни

Персонал:

Йорданка Димитрова Младенска –  учител;
Нина Николова Василева –  учител;
Емилия Петрова Георгиева – помощник възпитател;


Телефон на групата:  0876 17 24 52

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План  за взаимодействие с родители   

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 
 
Правила на групата 

                                                        
От ежедневието на децата от Подготвителна група 5 годишни