Първа група 

Възраст –  3 годишни

Персонал:

Спаска Иванова- старши учител;
Цветанка Петрова Маламова – старши учител;
Веселка Георгиева Методиева – помощник възпитател;
  

Телефон на групата : 0876 16 64 12 

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правила на групата

 

От ежедневието на децата от Първа група