Четвърта група 


Възраст 
– Подготвителна група 6 годишни

Персонал:

Спаска Иванова- старши учител;
Цветанка Петрова Маламова – старши учител;
Веселка Георгиева Методиева – пом.възпитател; 
  

Телефон на групата : 0876 16 64 12 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

Правила на групата

От ежедневието на децата от подготвителна група 6 годишни

Грамота  „Без грешки на пътя“ Асоциация на българските застрахователи