Четвърта А  група
Възраст – Подготвителна група 6 годишни    

Персонал
:
Йорданка Василева Димитрова – старши учител;
Ирена Панайотова Станчева -старши  учител;
Сашка Иванова Атанасова – помощник възпитател;
 
Телефон на групата : 0876 17 37 23 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правила на групата

 
От ежедневието на децата от Четвърта А група