Втора А  група
Възраст – Подготвителна група 4 годишни    

Персонал
:
Йорданка Василева Димитрова – старши учител;
Ирена Панайотова Станчева -старши  учител;
Сашка Иванова Атанасова – помощник възпитател;
 
Телефон на групата : 0876 17 37 23 

Седмично разпределение

 
 
 
 
 
 
От ежедневието на децата от Втора А група