Четвърта А  група
Възраст – Подготвителна група 6 годишни    

Персонал
:
Йорданка Василева Димитрова – старши учител;
Ирена Панайотова Станчева -старши  учител;
Сашка Иванова Атанасова – помощник възпитател;
 
Телефон на групата : 0876 17 37 23 
 
 
От ежедневието на децата от Четвърта А група