Учител по английски език: Цветина Златкова
     
Телефон за контакт: 0878 73 94 34
                                           
Занимания по Английски език:
     
Заниманията се провеждат два пъти седмично – Вторник  и Четвъртък, по 30 минути.
Таксата за един месец е 28 лева и включва осем занимания. При по – малко от 5 посетени занимания, се заплаща половината от таксата. Всяко второ дете от семейството заплаща половин такса за участие в заниманията. Таксата се заплаща между първо и десето число на всеки календарен месец за предходния месец.
Не се заплаща такса, когато детето няма посещения през месеца.
При пропускане на занятията в продължение на два пълни месеца, детето автоматично се изключва от групата.