Треньор: Латина Цветанова
Телефон за контакт : 0886 844 760

Заниманията се провеждат два пъти седмично – Понеделник  и Сряда;
Месечна такса  28 лева.