Музикален ръководител: Сашка Спасова Спасова 

Заниманията се провеждат два пъти седмично – Вторник и Четвъртък;