Музикален ръководител: Спаска Георгиева Иванова 

Заниманията се провеждат два пъти седмично – Вторник и Четвъртък;