Преподавател : Даниела Гандова
 тел. за контакт : 0889 39 45 29 

 Заниманията се провеждат в петък.  

 Такса за посещение е в размер на 3 лв. плюс 1 лв. за материали, което прави   4 лв. за  посещение.