Преподавател : Даниела Гандова
 тел. за контакт : 0889 39 45 29 

 Заниманията се провеждат в петък.  

 Такса за посещение е в размер на 4 лв. плюс 1 лв. за материали, което прави   5 лв. за  посещение.

Таксата се заплаща между първо и десето число на всеки календарен месец за предходния месец.

При пропускане на занятия в продължения в продължение на два пълни месеца, детето автоматично се изключва от групата.