„Православно християнче“

Учител : Цветанка Петрова Маламова- теолог / богослов/

         

Заниманията се провеждат два пъти седмично – Понеделник и Сряда.   

Годишно разпределение на образователното съдържание по религия