Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“  Горна Малина – основната сграда и двата филиала с.Априлово и с.Долно Камарци се обслужва от 39 -членен екип:

Директор – 1;

Медицински персонал – 3;
Педагогически персонал -15;
Помощен персонал – 9;
Перач – 1;
Готвач – 4;
ЗАС-1;
Касиер – счетоводител – 1;
Счетоводител – 1;
Касиер домакин -1 – телефон за контакт: 0876 19 09 52;
Работник поддръжка – 1;
Охрана – 1;
Детското заведение се обслужва от медицински фелдшер.
Има оборудван медицински кабинет.
Хигиената се поддържа от обслужващия персонал по звена.