Важно!

Национална телефонна линия за деца 116 111 на Държавна агенция за закрила на детето