Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета за периода 01.01.-31.03.24 г.

Бюджет 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка във връзка са изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.12.23  г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

Оборотна ведомост 06.2023 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета 01.04-30.06.23 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета за периода 01.01.23 г.-31.03.2023 г.

Бюджет 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета за периода 01.01.-31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета на ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ за периода 01.07.22 г. – 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета на ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ за периода 01.04.22 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за периода 01.01.22 г. – 31.03.2022 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ“ Вяра,Надежда, Любов“ за 2021 година

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“ Вяра, Надежда, Любов“ за 2021 година.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за педиода 01.07.2021 – 30.09.2021 г.   

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда, Любов“ за периода 01.04.2021 -30.06.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда, Любов“ за периода 01.01.2021 -31.03.2021 г.

Бюджет ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ 2021

Отчет за изпълнението  на бюджета 2020 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за 2020 г.    

Отчет за изпълнението  на бюджета – към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за периода 01.10.2020-31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението  на бюджета – към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението  на бюджета – към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението  на бюджета – към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.
  
Бюджет ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ 2020