Нормативна уредба

Състав

          На 30.11.2016 година /Сряда/ беше учреден Обществен съвет към ДГ „Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина, в състав :

Тони Маринов – с.Саранци, обл.Софийска – председател;
Милена Михайлова Иванова – с.Горна Малина, обл.Софийска – член;
Цветелина Асенова Симеонова – с.Априлово, обл.Софийска – член;
Анна Иванова Стоилова – с.Априлово, обл.Софийска – член;
Ганка Христова – главен експерт „Образование, култура, вероизповедение и младежки дейности“- представител на Община Горна Малина, определена със Заповед № 450/18.11.2016 г. на кмета на Община Горна Малина – член;

И резервни членове:

Владимир Стоянов Видулов -с.Долна Малина, обл.Софийска;
Христина Валентинова Кьосова – с.Саранци, обл.Софийска;
Борис Цветков Борисов – с.Априлово, обл.Софийска;

Обществен съвет към ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина – протокол