Седмичното меню се изготвя въз основа на :

  • „Сборник рецепти и ръководство за здравословното хранене на деца до 3 – годишна възраст“ – утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 05.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3 годишна възраст.

Идателство: „Арбалис“ ООД.
Автори: Проф. д- р Стефка Петрова; Доц. д-р Веселка Дулева; Д-р Лалка Рангелова; инж.Мариана Куртишева; Д-р Антанета Антонова; Д-р Камен Николов.
Сборникът се прилага за храненето в детска ясла.

  • „Сборник рецепти  и ръководство за здравословно хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст“ – Второ  преработено  и допълнено издание

Издателство:“Пропелер“ София 2020
Автори: Проф. д- р Стефка Петрова; Проф. д-р Веселка Дулева;Доц.д-р Лалка Рангелова; Проф. д-р Донка Байкова; инж.Мариана Куртишева; 

Сборникът се прилага за храненето на децата на възраст от 3 до 7 години.