Обучението и възпитанието на децата от Детска градина“Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина се осъществява на :

  • Базата на одобрени от МОН образователни програми;
  • Базата на държавните образователни стандарти;
  • Интерактивни методи на обучение за социализация и подготовка за училище;
  • Иновации – през 2005/2006 година започва работа по програмата „Джуниър Ачийвмънт – България“ за начална и предучилищна възраст;