Хореограф : Светла Красимирова Милошева 

      

           Заниманията се провеждат два пъти седмично – Понеделник и Сряда