филиал с.Априлово

Възраст– от 3 до 7 годишни- смесена група 

Персонал:
Ани Цветкова Димитрова – учител;
Венета Димитрова Стойкова- учител;
Лили Стефанова Асенова – помощник възпитател;
 
Телефон на групата: 0876 18 20 69