Първа група

Възраст–  3 годишни

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова – старши учител;
Албена Георгиева Колева – Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева – помощник – възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Седмично разпределение

План за ваимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование
                                             
Правила на групата
                                          
От ежедневието на Първа група

Грамота „Без грешки на пътя“ Асоциация на българските застрахователи