Втора група

Възраст–  подготвителна  група 4 годишни

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова – старши учител;
Албена Георгиева Колева – Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева – помощник възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование                                 
Правила на групата
                                          

Съвместна работа с родители „Есенни дарове“

От ежедневието на Втора група