Възраст–  подготвителна група 6 годишни

 

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова – старши учител;
Албена Георгиева Колева – Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева – помощник – възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за ваимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование
                                             
Правила на групата
                                          
От ежедневието на Подготвителна група 6 годишни

08.04.2022 г.- Посещение в НЧ“Васил Левски -1929 г.

Конкурс за детска рисунка на тема „Моят дом“, организиран от ЕРА Голд Недвижими имоти.
Рисунките ще бъдат подарени на фондация „Продължаваме“. Близо 1200 детски рисунки  ще бъдат поставени по стените  на педиатричните отделения в държавните болници в страната, за да могат повече деца да се усмихнат. 

IV Национален детски конкурс  „Картичка за мама“

https://dg.gornamalina.org/wp-content/uploads/2022/04/gramoti-Za-mama.pdf

Бърз герой 112

https://dg.gornamalina.org/wp-content/uploads/2022/04/sertifikati-112-.pdf

Конкурс „Направи играчка от рециклирани материали“ организиран от Мега Мама

Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта „Рецептите на баба“

Конкурс „Направи забавна азбука“

Конкурс „Почвата – дом за милиони организми“