Детска ясла

Възраст- от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст

Персонал:

Емилия Николова Петрова- медицинска сестра;

Юлия Василева Димитрова – медицинска сестра;
Таня Цветанова Стойнова – помощник възпитател;
Ганка Христова Димитрова – помощник възпитател;

Телефон на групата: 0876 16 71 12

Организация на деня


План за взаимодействие с родители