Детска ясла

Възраст- от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст

Персонал:

Емилия Николова Петрова- медицинска сестра;

Юлия Василева Димитрова – медицинска сестра;

Ганка Христова Димитрова – помощник възпитател;
Марияна Трифонова – помощник възпитател;
Таня Стойнова – помощник възпитател
 
Телефон на групата: 0876 16 71 12
 
 
 
Правила на групата
 
От ежедневието на децата от Детска ясла