Филиал с. Долно Камарци

Възраст– от 3 до 7 годишни- смесена група с. Долно Камарци

Персонал:
Христина Димитрова Йотова – старши учител;
Йорданка Велинова Митева – учител;
Петра Георгиева Горанова- помощник – възпитател;

Телефон на групата:  0876 18 52 78

Организация на деня

 

Правила на групата

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

От ежедневието на децата от филиал Долно Камарци