Втора Б група

Възраст – Подготвителна група 4 годишни;

Персонал:

Мария Танова Делчева – старши учител;
Катя  Велинова Борисова -Томова – учител;
Норка Йорданова Владимирова – помощник възпитател;

Телефон на групата: 0876 16 55 53
 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

Правила на групата       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Национален детски конкурс  „Картичка за мама“

https://dg.gornamalina.org/wp-content/uploads/2022/04/gramoti-Za-mama-2B.pdf

От ежедневието на децата от Втора Б група

Конкурс „Направи играчка от рециклирани материали“, организиран от Мега Мама

Конкурс „Седмица на гората 2022 г.“ Дирекция природен парк“ Сините камъни“ 

– Грамота Данислав Димитров