Четвърта Б група

Възраст – Подготвителна група 6 годишни;

Персонал:

Мария Танова Делчева – старши учител;
Катя  Велинова Борисова -Томова – старши учител;
Норка Йорданова Владимирова – помощник възпитател;

Телефон на групата: 0876 16 55 53
 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правила на групата       
 

От ежедневието на децата от Четвърта Б група