„Ден на мама“

На 08.04.24 г. в ЦСРИ „Св. Йоан Рилски“, с. Горна Малина, във връзка с плана за взаимодействие с родители и по повод християнския празник Благовещение, екипа на първа група, съвместно с децата от първа група, деца от Първи клас и техните родители, организираха празника Благовещение – „Ден на мама“.