Обучението по футбол се провежда от  ФК „Академия „Мургаш“, гр.Елин Пелин, с треньор Асен Вутев.
Телефон за контакт: 0877 66 74 66                                           

Тренировките се провеждат два пъти седмично – вторник  и четвъртък, по 30 минути.
Таксата за един месец е 40 лева и включва от пет до осем занимания.
При от 2 до 4 посетени занимания, се заплаща 20 лв.
Всяко второ дете от семейството заплаща половин такса.
Таксата се заплаща между първо и десето число на всеки календарен месец за предходния месец.
Не се заплаща такса, когато детето няма посещения през месеца.